Βρείτε ποιο είναι το όνομα σας στα κινέζικα!!


Με βάση την παρακάτω αντιστοιχία, μπορείτε να βρείτε το όνομα σας στα Κινέζικα!


A – ka * B – tu * C- mi * D – te * E – ku * F – lu * G – ji *
H – ri * I – ki * J – zu * K – me * L – ta * M – rin * N – to *
O – mo * P – no * Q – ke * R- shi * S – ari * T -chi *
U – do * V – ru * W – mei * X – na * Y – to * Z – zi

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...